banner

Studentská komora AS VUT zastupuje všechny studenty VUT, reprezentuje je a prosazuje jejich zájmy na univerzitní úrovni.

Aktuality

26.9.2019

Vážení kolegové, po diskusi se zodpovědnými osobami z univerzity a z města Brna jsme vám sepsali pár užitečných informací, které potřebujete vědět s ohledem na svůj studijní pobyt v Brně. Úvodní dopis města Brna vám…

21.5.2019

Ve dnech 23. – 28. 6. 2019 proběhnou České akademické hry, které letos pořádá VUT. Reprezentanti českých univerzit si při této příležitosti změří síly ve 23 různých sportech. Centrum sportovních aktivit ve spolupráci se Studentskou komorou AS VUT hledá studenty, kteří mohou s…

11.4.2019

Jako každý rok, tak i letos uspořádala SK AS VUT setkání akademické obce s ředitelkou Kolejí a menz VUT. Letošní ročník proběhl 1. dubna 2019 na Fakultě informačních technologií ve spolupráci se Studentskou unií FIT. Moderované…

Co děláme

Staráme se o to, aby byl hlas a zájem 24 000 studentů VUT reprezentován v Akademickém senátu a jeho komisích, na schuzích vedení VUT, kolegiích
rektora, ve Studentské komorě Rady vysokých škol, Dozorčí radě Kolejí a menz a v dalších pracovních komisích VUT.

Kdo jsme

member

Ing. Pavel Maxera

předseda, zástupce za ÚSI

member

Aktuálně neobsazeno

zástupce za FA

member

Ing. Radek Hranický

zástupce za FIT

member

Ing. Anna Kruljacová, MSc.

místopředseda, zástupce za FP
delegát v SK RVŠ

member

Bc. Eliška Jarmerová

zástupce za FAST
náhradník delegáta v SK RVŠ

member

Ing. Daniel Janík

zástupce za FEKT
předseda IFSP

member

Ing. Tereza Konečná

zástupce za FSI
místopředseda DR KaM

member

Kristína Šintajová

zástupce za FCH

member

Bc. Veronika Špundová

zástupce za FaVU

Kontakt

Adresa

Studentská komora Akademického senátu Antonínska 548/1 601 90 Brno

+420 774 272 002

skas@vutbr.cz