banner

Studentská komora AS VUT zastupuje všechny studenty VUT, reprezentuje je a prosazuje jejich zájmy na univerzitní úrovni.

Aktuality

28.4.2018

27. března 2018 uspořádala SK AS VUT setkání akademické s ředitelkou Kolejí a menz VUT. Setkání proběhlo v aule Q na Fakultě strojního inženýrství VUT. Kromě ředitelky Vlčkové byl přítomen také předseda dozorčí rady KaM,…

18.1.2017

Grantová studentská soutěž IFSP na rok 2017 vyhlášena! Termíny prvního kola: – První kolo přihlášek se uzavírá 22. 1. 2017 – Komise vyhodnotí přihlášky a zveřejní výsledky z prvního kola do 31. 1. 2017 Víc…

15.9.2016

Co děláme

Staráme se o to, aby byl hlas a zájem 24 000 studentů VUT reprezentován v Akademickém senátu a jeho komisích, na schuzích vedení VUT, kolegiích
rektora, ve Studentské komorě Rady vysokých škol, Dozorčí radě Kolejí a menz a v dalších pracovních komisích VUT.

Kdo jsme

member

Ing. Pavel Maxera

předseda

member

Ing. Radek Hranický

místopředseda

member

Ing. Anna Kruljacová, MSc.

člen, delegát v SK RVŠ

member

Eliška Jarmerová

člen, náhradník delegáta v SK RVŠ

member

Ing. Daniel Janík

člen, předseda IFSP

member

Bc. Jakub Czapek

člen

member

Ing. Tereza Konečná

člen

member

MgA. Martina Růžičková

člen

member

Kristína Šintajová

člen

Kontakt

Adresa

Studentská komora Akademického senátu Antonínska 548/1 601 90 Brno

+420 774 272 002

skas@vutbr.cz