Podávání návrhů do 2. kola IFSP

Všem studentům VUT připomínáme, že do 15. listopadu 2021 mohou podávat návrhy na ocenění aktivit, které byly uskutečněny v průběhu roku 2021.

Všechny informace najdete na stránce: https://skas.vutbr.cz/ifsp/

Těšíme se na všechny návrhy. 🙂

SK AS VUT