banner

Studentská komora AS VUT zastupuje všechny studenty VUT, reprezentuje je a prosazuje jejich zájmy na univerzitní úrovni.

Aktuality

15.9.2016
28.1.2016
5.1.2016

Grantová studentská soutěž IFSP na rok 2016 vyhlášena! Termíny prvního kola: – První kolo přihlášek se uzavírá 20. 1. 2016 – Komise vyhodnotí přihlášky a zveřejní výsledky z prvního kola do 31. 1. 2016 Víc infa…

Co děláme

Staráme se o to, aby byl hlas a zájem 24 000 studentů VUT reprezentován v Akademickém senátu a jeho komisích, na schuzích vedení VUT, kolegiích
rektora, ve Studentské komorě Rady vysokých škol, Dozorčí radě Kolejí a menz a v dalších pracovních komisích VUT.

Kdo jsme

member

Ing. Tomáš Mejzlík

předseda

member

Ing. Pavel Maxera

místopředseda, delegát v SKRVŠ

member

Ing. Petr Dvořák

předseda IFSP

member

Bc. Tomáš Krejčí

místopředseda Dozorčí rady Kolejí a menz

member

Ing. Michaela Fiedlerová

člen

member

Ing. arch. Marta Bímová

člen

member

Bc. Václav Hummel

člen

member

Andreas Gajdošík

člen

member

Bc. Libor Zvěřina

člen

Kontakt

Adresa

Studentská komora Akademického senátu Antonínska 548/1 601 90 Brno

+420 736 408 246

skas@vutbr.cz