banner

Studentská komora AS VUT zastupuje všechny studenty VUT, reprezentuje je a prosazuje jejich zájmy na univerzitní úrovni.

Aktuality

15.9.2016
28.1.2016
5.1.2016

Grantová studentská soutěž IFSP na rok 2016 vyhlášena! Termíny prvního kola: – První kolo přihlášek se uzavírá 20. 1. 2016 – Komise vyhodnotí přihlášky a zveřejní výsledky z prvního kola do 31. 1. 2016 Víc infa…

Co děláme

Staráme se o to, aby byl hlas a zájem 24 000 studentů VUT reprezentován v Akademickém senátu a jeho komisích, na schuzích vedení VUT, kolegiích
rektora, ve Studentské komorě Rady vysokých škol, Dozorčí radě Kolejí a menz a v dalších pracovních komisích VUT.

Kdo jsme

member

Ing. Pavel Maxera

předseda, delegát v SK RVŠ

member

Ing. Tomáš Krejčí

místopředseda, místopředseda DR KaM

member

Bc. Daniel Janík

předseda IFSP

member

Ing. Petr Dvořák

člen

member

Ing. Michaela Dvořáková

člen

member

BcA. Andreas Gajdošík

člen

member

Ing. Ladislav Pařízek

člen

member

člen

member

člen

Kontakt

Adresa

Studentská komora Akademického senátu Antonínska 548/1 601 90 Brno

+420 774 272 002

skas@vutbr.cz