banner

Studentská komora AS VUT zastupuje všechny studenty VUT, reprezentuje je a prosazuje jejich zájmy na univerzitní úrovni.

Aktuality

18.1.2017

Grantová studentská soutěž IFSP na rok 2017 vyhlášena! Termíny prvního kola: – První kolo přihlášek se uzavírá 22. 1. 2017 – Komise vyhodnotí přihlášky a zveřejní výsledky z prvního kola do 31. 1. 2017 Víc…

15.9.2016
28.1.2016

Co děláme

Staráme se o to, aby byl hlas a zájem 24 000 studentů VUT reprezentován v Akademickém senátu a jeho komisích, na schuzích vedení VUT, kolegiích
rektora, ve Studentské komorě Rady vysokých škol, Dozorčí radě Kolejí a menz a v dalších pracovních komisích VUT.

Kdo jsme

member

Ing. Pavel Maxera

předseda, delegát v SK RVŠ

member

místopředseda

member

Bc. Daniel Janík

předseda IFSP

member

Jakub Czapek

člen

member

Ing. Petr Dvořák

člen

member

Ing. Michaela Dvořáková

člen

member

BcA. Andreas Gajdošík

člen

member

Ing. Radek Hranický

člen

member

Ing. Ladislav Pařízek

člen

Kontakt

Adresa

Studentská komora Akademického senátu Antonínska 548/1 601 90 Brno

+420 774 272 002

skas@vutbr.cz