Podávaní návrhů do 1. kola IFSP

Akademický senát VUT na květnovém zasedání projednal a schválil pravidla Interního fondu studentské podpory pro rok 2021. Můžete podávat návrhy do 1. kola, které je otevřeno do 21.6.2021.

Všechny informace najdete na stránce: https://skas.vutbr.cz/ifsp/

Těšíme se na všechny návrhy. 🙂

SK AS VUT