Propagační manuál

Pravidla a zápisy pro rok 2018

Pravidla a zápisy pro rok 2017

Pravidla a zápisy pro rok 2016

Pravidla a zápisy pro rok 2015

Pravidla a zápisy pro rok 2014

Interní fond studentských projektů si bere za cíl přispět komunitě studentů na VUT.

Motiv fondu

Na VUT je 20 000 studentů, z nichž každý může být potenciálním nositelem nápadu, jak přispět komunitě studentů  VUT. Ty chce Studentská komora Akademického Senátu VUT podpořit. Hlavní myšlenka za tímto fondem je, aby měli studenti VUT víc možností smysluplného využití volného času než doposud a aby se tímto rozvíjel ve studentech pocit sounáležitosti se spolužáky, studenty jiných oborů nebo jiných fakult případně s celým VUT.

Projekt se přihlásí

Přihlášku je třeba poslat ve 2 verzích v termínech dle Pravidel pro daný kalendářní rok. Elektronicky na ifsp@vutbr.cz a papírovou verzi je třeba doručit na:

Kancelář AS VUT
Antonínská 548/1
601 90 Brno

Všechny takto přihlášené projekty budou v termínech dle Pravidel vyhodnoceny komisí, která se skládá ze členů SK AS VUT.

Projekt je financován

Financování je nastavené formou mimořádného stipendia, přičemž 70 % z přiznané částky je vyplaceno hned, 30 % po řádném ukončení

Projekt je uzavřen

Po uzavření podpořeného projektu je vyžadována závěrečná zpráva. Studentská komora zvažuje také uspořádání závěrečné konference, na kterou by byli pozváni řešitelé podpořených projektů. Konference by mohla být živnou půdou pro vzájemnou inspiraci a pro základ vzájemné spolupráce studentských organizací nebo jednotlivců.