Interní fond studentské podpory

Fond je určen k ocenění aktivních studentů VUT, kteří vykonali v roce 2020 významnou činnost v oblasti vzdělávací, sportovní, kulturní či společenské, konanou ve prospěch fakulty, VUT nebo akademické obce VUT. Struktura fondu se oproti minulým letům, změnila, proto si pozorně přečtěte pravidla. Návrhy se podávají za již proběhlé akce. Nedodržení pravidel může být důvodem k vyřazení podaného návrhu z posuzování. S případnými dotazy se obracejte na janikd@feec.vutbr.cz.

Motiv fondu

Interní fond studentských projektů si bere za cíl přispět komunitě studentů na VUT. Na VUT je 19 000 studentů, z nichž každý může být potenciálním nositelem nápadu, jak přispět komunitě studentů  VUT. Ty chce Studentská komora Akademického Senátu VUT podpořit. Hlavní myšlenka za tímto fondem je, aby měli studenti VUT víc možností smysluplného využití volného času než doposud a aby se tímto rozvíjel ve studentech pocit sounáležitosti se spolužáky, studenty jiných oborů nebo jiných fakult případně s celým VUT.

Pravidla a dokumenty

Časový harmonogram pro rok 2020

které byly uskutečněny v 1. polovině roku 2020, se uzavírá:

  • 22. 6. 2020 – 1. termín pro podávání návrhů na ocenění proběhlých aktivit v roce 2020
  • 30. 6. 2020 – zveřejnění výsledků 1. kola IFSP
  • 16. 11. 2020 – 2. termín pro podávání návrhů na ocenění proběhlých aktivit v roce 2020
  • 1. 12. 2020 – zveřejnění výsledků 2. kola IFSP
  • 28. 2. 2021 – zveřejnění výroční zprávy IFSP za rok 2020

Návrhy na ocenění

Návrhy na ocenění se předkládají předsedovi komise IFSP:

Z důvodu aktuální epidemiologické situace není nutné podávat žádost v papírové podobě. Jako náhradu papírové verze pošlete spolu s .docx verzí naskenovaný návrh s podpisem v .pdf.

Archivní materiály