Pravidla a dokumenty

Upozorňujeme žadatele na skutečnost, že aby mohlo být mimořádné stipendium vyplaceno, musí mít navrhování v době konání akce a v termínu hodnocení žádosti (červen a červenec nebo listopad a prosinec daného kalendářního roku) statut studenta VUT.

Časový harmonogram pro rok 2022

  • 20. 6. 2022 – 1. termín pro podávání návrhů na ocenění aktivit, které byly uskutečněny v 1. polovině roku 2022
  • 4. 7. 2022 – zveřejnění výsledků 1. kola IFSP
  • 14. 11. 2022 – 2. termín pro podávání návrhů na ocenění aktivit, které byly uskutečněny v průběhu roku 2022
  • 2. 12. 2022 – zveřejnění výsledků 2. kola IFSP
  • 31. 3. 2023 – zveřejnění výroční zprávy IFSP za rok 2022

Návrhy na ocenění

Návrhy na ocenění se předkládají komisi IFSP:

  • elektronicky ve formátu DOCX a PDF (vč. podpisu navrhovatele) na adresu ifsp@vut.cz a janikd@vut.cz s IFSP v předmětu zprávy

Návrhy na ocenění doručené po termínu nelze postoupit k hodnocení.