Pravidla a dokumenty

Časový harmonogram pro rok 2020

které byly uskutečněny v 1. polovině roku 2020, se uzavírá:

  • 22. 6. 2020 – 1. termín pro podávání návrhů na ocenění proběhlých aktivit v roce 2020
  • 30. 6. 2020 – zveřejnění výsledků 1. kola IFSP
  • 16. 11. 2020 – 2. termín pro podávání návrhů na ocenění proběhlých aktivit v roce 2020
  • 1. 12. 2020 – zveřejnění výsledků 2. kola IFSP
  • 28. 2. 2021 – zveřejnění výroční zprávy IFSP za rok 2020

Návrhy na ocenění

Návrhy na ocenění se předkládají předsedovi komise IFSP:

Z důvodu aktuální epidemiologické situace není nutné podávat žádost v papírové podobě. Jako náhradu papírové verze pošlete spolu s .docx verzí naskenovaný návrh s podpisem v .pdf.