Stanovisko SK AS VUT k situaci na FIIT STU

Jako členové Studentské komory Akademického senátu VUT dlouhodobě sledujeme dění u našich kolegů a vyjadřujeme své znepokojení nad situací na FIIT STU v Bratislavě. Mrzí nás, že spory mezi vysoce postavenými akademickými pracovníky paralyzují fungování fakulty a vrhají stín na jméno prestižní slovenské univerzity. Nechceme v této kauze přímo obhajovat žádnou ze zainteresovaných stran. Je nám však líto, že na tyto neshody doplácejí také studenti, a to nejen ti, kteří se rozhodli nezavírat oči a prezentovat své postoje k aktuální situaci.

Právě toto právo patří mezi základní akademické svobody. Všichni členové akademické obce, včetně studentů, mohou svobodně vyjádřit svůj názor – samostatně, nebo činností spolků, organizací a hnutí, jako je na zmiňované fakultě např. iniciativa Za Našu FIIT. Stejně tak mají právo ovlivňovat fungování své instituce prostřednictvím orgánů akademické samosprávy.

Akademický senát fakulty, či univerzity, má také funkci kontrolní a právě on dohlíží na správné fungování fakulty, resp. univerzity, ne naopak. Nerozumíme proč a nepovažujeme za správné, aby vedení STU na oficiálním webu a také na sociálních sítích prezentovalo stanovisko, ve kterém svou studentku, zástupkyni studentů v akademickém senátu, de facto obviňuje ze znefunkčnění AS FIIT STU (ke dni 15. 6. 2020). Zpráva navíc zcela opomíjí důvody, pro které tato studentská senátorka na svůj mandát rezignovala. Její vyjádření je přitom snadno dohledatelné.

Domníváme se, že univerzita může fungovat pouze tehdy, funguje-li dialog mezi studenty a zaměstnanci. Takový dialog však nelze vést formou obviňování a zastrašování, ale pouze skrze vzájemné naslouchání a snahu pochopit své postoje. Jednotlivé fakulty našich univerzit spolu dlouhé roky spolupracují a tato situace nám není lhostejná. V zájmu studentů věříme, že se kolegům z Bratislavy podaří nalézt řešení a uklidnit situaci.