Setkání akademické obce s ředitelkou KaM na FIT

Jako každý rok, tak i letos uspořádala SK AS VUT setkání akademické obce s ředitelkou Kolejí a menz VUT. Letošní ročník proběhl 1. dubna 2019 na Fakultě informačních technologií ve spolupráci se Studentskou unií FIT. Moderované diskuse s ředitelkou Vlčkovou se zúčastnili zájemci z řad studentů i zaměstnanců VUT, včetně členů dozorčí rady KaM.

Zápis je k dispozici zde: Setkani-KaM-2019.pdf