České akademické hry 2019

Ve dnech 23. – 28. 6. 2019 proběhnou České akademické hry, které letos pořádá VUT. Reprezentanti českých univerzit si při této příležitosti změří síly ve 23 různých sportech. Centrum sportovních aktivit ve spolupráci se Studentskou komorou AS VUT hledá studenty, kteří mohou s realizací akce pomoci. Konkrétně jsou poptáváni brigádníci na pozici:

  • členů realizačního týmu k jednotlivým sportům,
  • tajemníků sportů.

Finanční odměna je 600 Kč na osobu na den pro členy realizačního týmu, 1000 Kč na osobu na den pro tajemníky. Vyplácet se bude přímo v hotovosti daným brigádníkům. Částka je osvobozena od zdanění (právně řeší §1746 obč. zák.).

Průběžně aktualizovaný rozpis volných pozic na jednotlivé dny je k dispozici zde.

Členové realizačních týmů

V horní části dokumentu vidíte v tabulce počty osob, které CESA hledá do realizačních týmů k jednotlivým sportům, včetně náplně činnosti. Např. je potřeba 6 lidí do technické čety pro florbal, apod. U pozic, kde se řeší zápis výsledků či časomíra, primárně hledáme studenty, kteří už daný sport někdy hráli a mají představu o jeho pravidlech. Konkrétní časy detailní informace najdete v propozicích k jednotlivým sportům.

Tajemníci

Tajemník je „pravá ruka“ ředitele každého ze sportů. Řeší zejména evidenci a ubytování dorazivších sportovců – očekává se proto zapojení v den, kdy sportovci dorazí. Tajemník kontroluje, zda jména a počty osob odpovídají registraci, předává jim ubytovací průkazy, komunikuje s nimi potřebné detaily, kdy kde mají být, apod.

Registrace uchazečů

Studenti VUT, kteří mají zájem se zapojit, ať už do některého realizačních týmu, nebo na pozici tajemníka, ať prosím vyplní tento formulář.

Jeden člověk se může angažovat i na více sportech, pokud se časově nepřekrývají. Ideální je to pak u tajemníků, které je de facto potřeba jen jeden den. Kdo se chce podílet na více sportech, vyplní formulář vícekrát.

Registrované uchazače budeme před akcí kontaktovat.