Setkání akademické obce s ředitelkou KaM

27. března 2018 uspořádala SK AS VUT setkání akademické s ředitelkou Kolejí a menz VUT.

Setkání proběhlo v aule Q na Fakultě strojního inženýrství VUT. Kromě ředitelky Vlčkové byl přítomen také předseda dozorčí rady KaM, prorektor Doupovec.

Zápis je k dispozici zde: Schůzka-s-KaM-27_03_2018