Máme novou komoru!

Ve volbách 3.-5. 11. 2014 si studenti navolili své zástupce. Jsou jimi:

FA – Marta Bímová
FEKT – Tomáš Mejzlík
FCH – Libor Zvěřina
FIT- Václav Hummel
FP – Tomáš Krejčí
FAST – Michaela Fiedlerová
FSI – Petr Dvořák
FAVU – Jana Kořínková
USI – Pavel Maxera

18. 11. bude ustavující zasedání Akademického senátu a po složení slibu se z nich stanou řádní členové Akademického senátu VUT.