Je po deadlinu!

Do prvního kola IFSP se přihlásilo 29 projektů s celkovou žádnou částkou 406 460 Kč, což je zhruba trojnásobek dostupných financí pro toto kolo.

Členům komise byly rozeslány veškeré materiály potřebné k hodnocení. Finální rozhodnutí o tom, které projekty budou podpořeny, padne 19. 1. 2015 na zasedání komise.