Na základě pravidel IFSP pro rok 2015 musí podpořené projekty z IFSP tuto skutečnost komunikovat navenek. 1) Na všech vizuálních materiálech jako jsou například plakáty, pozvánky, bannery a letáky. 2) V publikacích, textech, na FB událostech atd. Komunikovat je možné dvěma způsoby – logem Studentské komory (ke stažení v PDF logo_SKAS), nebo textem ve stylu: „Tato akce byla podpořena Interním fondem studentských projektů VUT v Brně zřizovaným Studentskou komorou AS VUT.“ 3) Vykazování propagace bude provedeno fotodokumentací přiloženou k závěrečné zprávě po skončení realizace projektu. Kontakt v případě potřeby: ifsp@vutbr.cz