24. 10. 2017

Pravidla pro rok 2018 schváleny na zasedání AS VUT.

Harmonogram pro rok 2018

- První kolo přihlášek se uzavírá 22. 1. 2018

- Komise vyhodnotí přihlášky a zveřejní výsledky z prvního kola do 31. 1. 2018

- Druhé kolo přihlášek se uzavírá 18. 6. 2018

- Komise vyhodnotí přihlášky a zveřejní výsledky z druhého kola do 1. 7. 2018

- Komise vypracuje výroční zprávu IFSP za rok 2018 do 31. 1. 2019

Přihlášky

Přihlášku je třeba poslat ve 2 verzích elektronicky na ifsp@vutbr.cz a papírovou verzi je třeba doručit na:

Kancelář AS VUT
Antonínská 548/1
601 90 Brno

IFSP 2018 – příloha 2 – závěrečná zpráva

IFSP 2018 – zápis z 1. kola

IFSP 2018 – zápis z 2. kola